Budżet

Budżet przedszkola na rok 2024 wynosi 1 424 240,00 zł

 

Kwota ta przeznaczona jest na :

 

  1. wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych,

  2. składki na ubezpieczenie społeczne,

  3. składki na fundusz pracy,

  4. nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

  5. dodatkowe wynagrodzenie roczne

  6. wynagrodzenia bezosobowe

  7. materiały i wyposażenie

  8. zakup środków żywności

  9. pomoce dydaktyczne, naukowe, książki

  10. energia

11. usługi remontowe

12. zakup usług zdrowotnych

13. usługi pozostałe

14.zakup usług dostępu do sieci Internet

15. opłaty z tyt. zakupu usług telekom. TELEFONII KOMÓRKOWEJ

16.opłaty z tyt. zakupu  usług telekom. TELEFONII STACJONARNEJ

17. podróże służbowe krajowe

18. różne opłaty i składki

19. odpis na ZFSŚ

20.szkolenie pracowników

Wytworzył:
Ewa Kular-Michaluk
(2024-02-20)
Udostępnił:
Szałecka Krystyna
(2013-10-23 12:44:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnicka Krystyna
(2024-02-20 13:30:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki